Национална служба трудова медицина Корпора Мед ООД

Сайт на Национална служба трудова медицина Корпора Мед ООД гр.Стара Загора, обслужваща предприятия в различни региони в страната: област София, област Благоевград, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали, област Стара Загора, област Бургас, област Габрово, област Сливен, “Минно-Енергиен комплекс “Марица – изток”.

В нея работят висококвалифицирани кадри с богат професионален и трудов опит.

Официалния сайт на фирмата е поредният в портфолиото на Медиа Системи Дизайн. При изграждането на този типичен корпоративен сайт се стремихме да представим богатата история, дейностите и екипа. Отделено е внимание и на част от референциите за предоставените услуги.

Вижте сайта»