Сайт на Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора

Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в Старозагорска област и община Тополовград. Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители /99.65% от населението/.

При изграждането на сайта се имаше предвид нуждата от максимално добро представяне на огромната информацията, която дружеството предоставя на своите клиенти. При изграждането на дизайна на сайта се постарахме в компактен и атрактивен вид да представим всички услуги, нормативни документи, цени, контактна информация.

vik_02

Благодарим на екипа на В и К ЕООД Стара Загора, който работеше с нас!

Вижте сайта»