Комплекс от сайтове на Център по мениджмънт Стара Загора

Център по мениджмънт Стара Загора е организация създадена през 2003г. с мисия да подпомага своите клиенти да изградят успешни и ефективни мениджърски екипи, да обучи специалисти в областта на мениджмънта и да подпомогне фирмите да увеличат пазарната си стойност и печалба, чрез ефективно управление.

Сайтовете, които ви представяме са съвместна разработка на екипите на Медиа Системи ЕООД и Център по мениджмънт Стара Загора. Комплексът се състои от три модула:

Основен информационен сайт. Освен традиционното представяне на организацията сайтът съдържа редица авторски статии в помощ бизнеса от Диана Господинова – управител на Център по мениджмънт Стара Загора, онлайн предприемач, консултант по бизнес управление, сертифициран коуч и лектор.

Електронен магазин. Всички услуги и обучения, които ще намерите в магазина са проектирани с цел да ви помогнат да постигнете по-бързо личните и професионалните си цели и да изградите за себе си пълноценен и удовлетворителен живот.

Мениджмънт академия. Иновативната платформа за онлайн обучения  в областите „Самоуправление“ и „Бизнес управление“ e изградена на базата на Moodle*. „Мениджмънт академия“ дава възможност на своите клиенти да се обучават където и когато им е удобно, както и да общуват с преподавателя и останалите курсисти по време на цялото обучение.

* Moodle е система за управление на он-лайн учебни курсове (Course Management System – CMS), специално разработена е за създаването на качествени online курсове от преподавателите. В този смисъл E-learning системите често биват наричани и системи за управление на обучението (Learning Management Systems – LMS) или виртуални среди за обучение (Virtual Learning Environments – VLE).