Частно СОУ Нов век

Частно СОУ Нов век, с. Кирилово, общ. Стара Загора е първото частно училище в област Стара Загора. Член e на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Сайтът представя както историята и учебната дейност, така и разнообразните проекти, конкурси и състезания, в които участват учениците. Специално внимание е отделено на квалификацията на преподавателите.

Вижте сайта»