Бюлетин на Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора е изграден по договор № BG161PO002-3.3.02-00010-C0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския

Още...