Сайт на Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора

Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в Старозагорска

Още...

Бюлетин на Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора е изграден по договор № BG161PO002-3.3.02-00010-C0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския

Още...